Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla

Bugün bu yazımda İslam’ın kaynağı olan “Kuran’ın haramları” ile Kuran’a aykırı uydurma hadislerin/rivayetlerin İslam’a vermiş olduğu zararları inşallah göstermeye çalışacağım. Yine de her şeyin en doğrusunu Allah (C.C.) bilir. Yorum olarak beni eleştirenden, görüşlerini bildirenden, hatalarımı düzeltenden Allah razı olsun. 🙂

Yazıma başlamadan önce Kuran’ın nasıl bir kitap olduğunu henüz anadilinde okuma fırsatı bulamamış veya bulmuşta vereceğim ayetleri gözünden kaçırmış arkadaşlar için bizzat Allah’ın ayetleriyle göstermek isterim ki yazıyı bu dikkatle okuma, tefekkür etme ve sorgulama imkânınız olur. Allah, Kuran’ı: eksiksiz (6/38-115), yeterli (29/51), apaçık (36/69), korunmuş (15/9), kolaylaştırılmış (54/17), ayrıntılı (6/114), her şeyi açıklayıcı (19/89), en doğru yola iletici (17/9), rehber ve şifa (41/44) ve de TEK SORUMLU OLACAĞIMIZ KİTAP (43/44) olarak tanımlamıştır. Ayrıca biz Kuran’dan biliyoruz ki Muhammed peygamberde Kuran’da olmayan bir şeyi “Bu İslam’dır”, “Bu Dindir” diye bize söyleyemez! (Bakınız: 69/44-45-46-47-48, 6/50, 10/15) Çünkü elçilerin tek görevi insanlara Allah’ın ayetlerini ulaştırmaktır. (Bakınız: 22/49, 88/21, 6/48-50, 7/188, 18/56, 16/64, 5/49-67) Dolayısıyla durum böyleyken ben Allah’ın “eksiksiz“kitabı dışındaki haramları kesinlikle kabul etmiyorum!

2-Bakara-173: Allah size leşi, kanı, domuz etini, Allah’tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Ama zorda kalanın, sınırı aşmadan, şuna-buna haksızlık ve tecavüze gitmeden yemesinde kendisi için günah yoktur. Allah çok affedici, çok merhametlidir.

2-Bakara-275: Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, “alışveriş de faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah’a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse iste onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır.

6-Enam-151: De ki: “Gelin, Rabbinizin size neleri haram ettiğini söyleyeyim: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; sizi de onları da biz besliyoruz. Büyük günahların açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. Bunlar, düşünesiniz diye O’nun size verdiği öğütlerdir.

7-Araf-33: De ki: “Rabbim, ancak kötü işlerin açığını ve gizlisini, günahları, haksız yere saldırmayı, kendilerine hiçbir otorite ve güç vermediği bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.

5-Maide-90: Ey iman edenler! Sarhoş edici maddeler, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz. Sapkın, sarhoş edicilerle, kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan, salattan (namaz/destek/dua) alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi?

17-İsra-32: Zinaya yaklaşmayın; çünkü o büyük bir günah ve kötü bir davranıştır.

4-Nisa-23: Size şunlar yasaklandı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, karılarınızın anaları, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız –eğer onlarla gerdeğe girmemişseniz kızlarıyla evlenebilirsiniz–, öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almanız… Mevcut evlilikler bu yasanın dışındadır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Benim bizzat Kuran’ı okuyarak tatbik edip bulabildiklerim bunlar. Ancak bu konuda daha kapsamlı bir içerik için Emre Dorman’ın Kuran-ı Kerimdeki Temel Emirler Ve Yasaklar adlı harika kitabının PDF’sini buradan indirip bakabilirsiniz. Özetleyecek olursam: leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilenler, faiz, ortak koşmak (şirk), Allah hakkında bilmeden konuşmak, ana-babaya kötü davranmak, yoksulluk korkusuyla çocuklarını öldürmek, günahların açığına da gizlisine de yaklaşmak, Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymak, sarhoş edici maddeler, kumar, dikili taşlar, fal okları, zina ve kimlerle evlenemeyeceğimiz bizlere eksiksizce (6/38) açıklanmıştır. Eksiksiz (6/38) olduğunu söyleyen Kuran’ın bu hükümlerinin dışında haramlar kabul etmek ve birde buna Kuran dışına çıkamayacağı (Bakınız: 69-44/45/46/47/48) açıkça belirtilmiş Muhammed peygamberin olmayan hadislerini (sözlerini) referans göstermek demek, içine iftirayı da alan büyük bir ŞİRK demektir! Şirk ise Allah’ın affetmediği büyük bir günahtır!

4-Nisa-48: Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, onun dışında kalanı dilediği kişi için affeder. Allah’a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.

Durum böyle açık ve netken ben Allah’ın haramları dışında haramlar kabul etmiyorum. Allah, bize nelerin yasak olduğunu söyleyip gerisinde bizi o alanlarda serbest bırakmıştır. Buna hukukta “bilinçli susma” da denir. Örneğin: Çin’de köpek eti yenilirken Türkiye’de yenilmez. Çünkü dünyada yüzlerce ırk-toplum-millet-kültür vardır ve her birininde yemek kültürleri farklıdır. O yüzdendir ki Allah bizi yememiz gerekenlerle sınırlandırıp gerisinde serbest bırakmıştır. Ancak Allah’ın serbest bıraktığı alanları İslam’a zarar vermek isteyenler gayet güzelce uydurma hadisleri/rivayetleri kullanarak ve İslam’ın yasakladığı mezhep öğretilerini kullanarak bir rant elde edip İslam’a çok büyük zarar vermiştir! Oysaki 43-Zuhruf-44 gereği biz “sadece Kurandan sorumluyuz” dolayısıyla hal böyleyken başka “haramlara” inanmak zaten mantık hatasıdır! İslam’a verilen bu zararlardan bir kaçını sayayım: midye yemek haram, erkeklerin ipek kumaş giymesi haram, dövme yaptırmak haram, müzik haram, resim haram, kızların okuması haram (ama 7-8 yaşında evlendirilmesi ise helal!) böyle sürüsüyle Kuran ile alakası olmayan haramları Google’da aratarak rahatlıkla bulabilirsiniz. İşin ilginci bir mezhebin haram dediğine diğeri helal diyor; diğerinin haram dediğine ise öteki helal diyor. Bu nasıl bir yaman çelişkidir!

Sorularla İslamiyet adlı popüler siteye Google’da dini konularda arama yapan hemen hemen birçok kişinin yolu düşmüştür. Bakınız o sitede Muhammed peygamberin söylemediği uydurma hadislerin/rivayetlerin İslam diye kabul edildiğini görüyoruz. Normalde yukarıda ayetlerle açıklananlar dışında “haram yok” ancak bu site uydurma hadisleri/rivayetleri ve mezhep öğretilerini kullanarak altın yüzük giymeyi ipek kumaş giymeyi erkeğe haram kılmış! Ancak “ne hikmetse” Allah tam tersini diyor!

7-Araf-32: De ki: “Allah’ın, kendi kulları için yarattığı SÜSLERİ ve güzel rızıkları kim haram edebilir?” De ki: “Onlar dünya hayatında inananlar içindir, ahirette ise sadece onlar içindir.” Bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle detaylı açıklarız.

Yine aynı site yine aynı kaynakları ve öğretileri kullanarak Kuran’ın onca ayetine rağmen midyeyi “haram” kılıyor! İşin ilginci önce Kuran’ın denizden çıkan tüm mahsulleri helal kıldığı ayetini veriyor ama ona rağmen mezheplerin öğretilerine ve uydurma rivayetlere göre denizden çıkan bir takım mahsulleri yinede “haram” kılıyor! Kuran ise tam tersini diyor!

5-Maide-96: Denizde avlanmak ve onları yemek size HELAL kılındı ki; hem size hem de yolcu olanlarınıza faydalı olsun.

Allah denizden çıkarılan “tüm hayvanların yenmesi size helal kılındı” demesine rağmen Nihat Hatipoğlu, “bazı alimlerimiz kabuklu deniz hayvanlarını hayvan olarak saymıyor” diyor! Utanmadan “bence” diyerek “diri diri haşlanarak yenen ıstakozun haram kılındığına “ben” iman ediyorum” deyip Allah’ın haram kılmadığı şeyi haram kılıyor! Oysa ki “diri diri haşlanmasını doğru bulmuyorum” deyip kınayabilirdi ama “haram” kılıyor!

İslamiyet adına Kuran dışı kaynakları kullanarak Muhammed peygambere iftiralar atarak bu şekilde haramlar-helaller üretenlere Kuran’ın mükemmel cevapları var!

6-Enam-119: Allah, YEMEK ZORUNDA KALDIKLARINIZ DIŞINDA SİZE NELERİ HARAM KILDIĞINI TEK TEK AÇIKLAMIŞKEN, ÜZERİNE ADININ ANILDIĞI HAYVANLARI YEMEMENİNİZİN SEBEBİ NEDİR. Birçokları ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Rabbin sınırı aşanları en iyi bilendir.

6-Enam-145: De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ya da Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, HARAM KILINMIŞ BİR ŞEY BULAMIYORUM. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

6-Enam-150: De ki: “HAYDİ, ALLAH ŞUNU HARAM KILDI” diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de SEN ONLARLA BERABER ŞAHİTLİK ETME. Âyetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.

10-Yunus-59/60: De ki: “Ne oldu size de Allah’ın size rızık olarak indirdiği şeylerin bir kısmını HARAM YAPTINIZ BİR KISMINI DA HELAL?” De ki: “Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?” ALLAH ADINA YALAN UYDURANLAR DİRİLİŞ GÜNÜNÜ DÜŞÜNMEZLER Mİ?

16-Nahl-116: Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü “BU HELALDİR, BU HARAMDIR” demeyin. Böylece Allah’a yalan yakıştırmış olursunuz. ALLAH’A YALAN YAKIŞTIRANLAR BAŞARIYA ULAŞAMAZLAR.

5-Maide-87/88: Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize HARAM ETMEYİN ve Allah’ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez. Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl, iyi ve temiz olarak yiyin ve KENDİSİNE İNANMAKTA OLDUĞUNUZ ALLAH’A KARŞI GELMEKTEN SAKININ.

Şimdi vereceğim video mutlaka izleyin. Yukarıda yazdığım ayetlerin gerçek hayatta uygulamasını göreceksiniz. Edip Yüksel, Cübbelinin cemaatinin önde gelen isimlerinden birinin evine gidiyor ve burada “Allah’ın kitabının dışında haram var mı?” diye soru sorduktan sonra başlayan bir ifşa süreci var. Herkese selamlar ve iyi seyirler. Yorum olarak beni eleştirenden, görüşlerini bildirenden, hatalarımı düzeltenden Allah razı olsun. 🙂

7-Araf-3: Rabbinizden size indirileni izleyin, O’ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!

43-Zuhruf-44: Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ONDAN HESABA ÇEKİLECEKSİNİZ.

Reklamlar