Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla

Bu yazımda “Hadisler İslam’ın Kaynağı Mıdır?“, “Kuran Hadisler Hakkında Ne Diyor?“, “Hadislerde Kuran Gibi Korunmuş Mudur?“, “Hadisler Olmadan Kuran ve İslamiyet Anlaşılmaz Mı?“, “Allah Ve Resulüne İtaat Nedir? gibi soruları işleyeceğim yine de her şeyin en doğrusunu Allah (C.C.) bilir. Yorum olarak düşüncelerini açıklayan, beni eleştiren ve varsa hatalarımı düzeltenden Allah razı olsun. 🙂

Not:Hadis” kelimesi “söz” anlamına gelen ve Muhammed peygamberin söylemiş olduğu söz anlamına gelen değil, “söylediği iddia edilen söz” anlamına gelen bir kelimedir.

A)İSLAMİYETİN KAYNAĞI NEDİR?

1.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah, din konusunda Kuran dışında başka kitaplar ile hükmetmize veya hareket etmemize kesinlikle izin vermemektedir.

37-Saffat-154/155/156/157: Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç mi öğüt alıp-düşünmüyorsunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz/kanıtınız mı var? Eğer doğru söylüyorsanız, öyleyse getirin kitabınızı!

68-Kalem-36/37/38/39/40/41: Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da onda mı bu hükümleri okuyorsunuz? İçinde, neyi seçip-beğenirseniz, mutlaka sizin olacak diye mi yazılı? Yoksa, dilediğiniz hükmü verebileceğinize dair Diriliş Gününe kadar sürecek bir güvence mi aldınız bizden? Yoksa kendilerinin ortakları mı var? Eğer doğru sözlüler iseler çağırsınlar ortaklarını!

2.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Muhammed peygamberde asla vahi dışında bir şey ile hareket etmemiş, vahi dışında bir şeyi “Bu İslam’dır”, “Bu dindir” diye bize söylememiştir.

5-Maide-49/50: Aralarında Allah’ın indirdiği ile hüküm vermelisin…. Onlar yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? Gerçeği görebilen bir toplum için, Allah’tan daha güzel hüküm veren kim vardır?

5-Maide-99: Elçiye düşen görev sadece duyurmak. Allah ise açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.

21-Enbiya-45: De ki: “Ben sizi yalnızca vahi ile uyarıyorum. Ancak sağır olanlar, uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler.”

6-En’am-19: …Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak için bana bu Kuran verildi….

2-Bakara-213: İnsanlar bir tek topluluktu. Allah peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi ve anlaşmazlığa düştükleri konularda halkın arasında hükmetmeleri için onlarla birlikte gerçeği içeren kitabı indirdi….

10-Yunus-15: “Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayanlar, “Bundan başka bir Kuran getir, yahut onu değiştir!” derler. De ki: “Onu kendi tarafımdan değiştiremem. Ben yalnızca vahyedilene uyarım. Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım.”

69-Hakka-44/45/46/47: Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı. Biz onu kuvvetle yakalar, sonra ondan vahyi keserdik. Sizden kimse de buna engel olamazdı.

3.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah, hükmüne kimseyi ortak kılmaz. Allah’ın sözlerini değiştirecek hiçbir kudret olmadığı gibi onun dışında sığınacağımız bir kişi/makamda yoktur. Dolayısıyla şeyhlerin, hocaların, gavsların, evliyaların, tarikatçıların vs. hükümlerinin Allah’tan olmadığını rahatlık görüyor ve yalnızca Allah’ın kitabından bizlere vahyedilene uyuyoruz.

12-Yusuf-40: ….Hüküm, yalnızca Allah’ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler.

18-Kehf-26/27: De ki: “Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. O’nun elindedir göklerin ve yerin gaybı. Ne güzel görendir O, ne güzel işitendir. Onların, O’ndan başka bir dostları da yoktur. Ve O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. O’nun dışında sığınacak bir makam bulamazsın.

4.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Tevrat ve İncil halkı kitapları dışında başka hakemler aradıkları için yoldan saptılar. Allah’ın indirdiği ile hüküm vermedikleri için yoldan çıktılar. Bu yüzden biz, sadece Kuran ile hükmeder ve Kurandan başka hakem aramayız.

6-En’am-114: “Allah size kitabı detaylandırılmış/açıklanmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?”

5-Maide-43/44/46/47: İçinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken nasıl olur da ondan yüz çevirip seni hakem yapıyorlar? Bunlar inanan kimseler değillerdir. Gerçek şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi…. Onların ardından, yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona, içinde yol gösterme ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, korunanlar için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik. İncil halkı Allah’ın onda indirdiği ile hüküm versin. Kim Allah’ın indirdiği ile hüküm vermezse işte onlar yoldan çıkanlardır.

5.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah Kuran’da din namına hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Bu yüzden dinini eksiksizce öğrenmek isteyenler için Kuran yeterlidir.

6-En’am-38: ….Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık…..

6.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah Kuran’ı indirdiği gibi onu korumuş, tefsirini (açıklamasını) bizzat kendisi yaparak bize açıklamıştır. Bu yüzden Allah’ın tefsiri dışında tefsirlere müracaat etmiyoruz.

15-Hicr-9: Kuşkusuz zikri (Kuran’ı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.

25-Furkan-33: Onların sana yönelttikleri her açıklamaya karşı, biz sana gerçeği ve en güzel tefsiri (açıklamayı) getiririz.

75-Kıyamet-19: “Sonra, onu açıklamak da bizim görevimizdir.”

7.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah bu kitaptaki tüm kavramları iyice anlamamız için türlü şekillerde bize açıklamaktadır.

6-Enam-65: “Bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz.”

17-İsra-41: Biz, gerçeği, Kur’an’da türlü biçimlerde ifade ettik ki, düşünüp anlayabilsinler. Fakat bu onların sadece kaçışlarını artırıyor.

17-İsra-89: Andolsun, bu Kur’an’da her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler.

7-Araf-52: Bilgiyle detaylandırılmış, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.

8.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Kuran diğer insan yazması veya insan tarafından tahrifata uğratılmış kitaplar gibi çelişkiler barındıran bir kitap değildir.

4-Nisa-82: “Kuran’ı incelemiyorlar mı? Allah’tan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı.”

9.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah bize yalnızca indirdiği kitaba uymamızı ve Allah’tan başkasını dost görmememizi söylemiştir.

7-Araf-3: “Rabbinizden size indirileni izleyin, O’ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!”

10.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah Kuran’da düşünüp öğüt almamız için insanlara her türden örneği vermiştir.

39-Zümer-27: Biz bu Kuran’da insanlara her türden örnekler verdik ki düşünüp öğüt alabilsinler.

11.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah’ın bize indirdiği kitap bize yeter.

29-Ankebut-51: “Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.”

12.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah Kuran’ı anlamamız için kolaylaştırmıştır.

54-Kamer-17/22/32/40: Kuran’ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?

13.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Kuran her şeyi açıklayan, insanları doğru yola sevk eden, hatırlatıcı, detaylandırılmış ve apaçık bir kitaptır.

16-Nahl-89: Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.

24-Nur-34: Size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için bir öğüt indirmiş bulunuyoruz.

7-Araf-52: Bilgiyle detaylandırılmış, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.

11-Hud-1: Hakim ve Habir olandan bir kitaptır ki bu, ayetleri önce muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı halde detaylandırılıp açıklanmıştır.

21-Enbiya-10:  Size bir Kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız/zikriniz/şerefiniz yalnız ondadır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız?

14.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah bu kitap ile insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmaktadır.

14-İbrahim-1: Bu bir Kitap’tır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.

15.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah’tan ve ayetlerinden başka hiçbir hadise (söze) itibar etmemeliyiz. Çünkü hiç kimsenin hadisi (sözü) Allah’ın ki kadar doğru olamaz.

45-Casiye-6: “Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah’ın ayetleridir. Allah’tan ve ayetlerinden başka hangi hadise (söz) inanıyorlar?”

4-Nisa-87: “Kimin hadisi (sözü) Allah’tan daha doğru olabilir?”

16.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, geçmişte yaşamış atalarımız hatalar yapabilir, o yüzden onların yaptıklarını sorgulamadan, Kuran’dan kontrol etmeden hareket edemeyiz.

2-Bakara-170: “Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” dense, “Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz” derler. Peki, ataları bir şey düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı?”

17.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah’ın ipine sıkıca sarılmalı, dinimizi parça parça edip, mezheplere bölünenlerden olmamalıyız. Detaylıca: İslam’da Mezhep Var Mı?

3-Ali İmran-103: Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fıkralara bölünüp parçalanmayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

6-Enam-159: Dinlerini parça parça edip fıkralara, hiziplere bölünenler varya senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir.

30-Rum-31/32: O’na yönelmiş kişiler olarak O’ndan sakının. Namazı gözetin ve sakın şirke sapanlardan olmayın. Onlar ki dinlerini parçalayıp hizipler/fıkralar haline geldiler. Her hizip/fıkra elindekiyle sevinip övünür.

18.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Allah’tan başka dostumuz da şefaatçimiz de yoktur. Bu yüzden insanları sadece Allah’ın kitabı Kuran ile uyarmalıyız. Detaylıca: İslam’da Şefaat Var Mı?

6-Enam-51: Rablerinin huzuruna çıkacaklarının heyecanıyla dolanları onunla (Kuran ile) uyar: O’ndan başka bir dostları ve bir şefaatçileri yoktur. Belki korunurlar.

19.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Kuran okumamış insanlar, Allah ile kandırılmaya açıktır. Örneğin: İslam’da Savaş Hukuku, Cihad ve IŞID (1.Bölüm)

17-İsra-73: Başka bir şeyi uydurup bize yakıştırman için neredeyse seni sana vahyettiğimizden ayırıp saptıracaklardı. İşte o zaman seni dost edineceklerdi.

2-Bakara-79: Elleriyle bir kitap yazıp onu az bir bedel karşılığında satmak için “Bu Allah katındadır.” diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!

16-Nahl-105: Yalanı, yalnızca Allah’ın ayetlerine inanmayan kimseler uydurur. Ve işte onlar yalancıların ta kendileridir….

20.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, diriliş günü Kuran dışındaki kaynaklar ile Allah’a inanan kişiler Allah’ın vahyetmediği şeyleri haram/helal kıldıkları için veya bunu yapanlara tabi oldukları için getirecekleri deliller boşuna olacaktır. Detaylıca: Allah’ın Haramları Dışındaki Haramları Reddediyorum.

28-Kasas-75: Her bir toplumdan bir tanık seçer ve “Delilinizi getirin” deriz. Böylece, tüm gerçeğin Allah’a ait olduğunu öğrenecekler ve uydurmuş oldukları şeyler kendilerini bırakıp kaybolacaktır.

7-Araf-38/39: ….Hepsi birbiri ardından orada (cehennemde) toplanınca, sonrakiler öncekiler için “Ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver!” diyecekler…. Öncekiler de sonrakilere derler ki: Sizin bize bir üstünlüğünüz yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın!

21.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, Muhammed peygamberin, “Kuran’ı dışlamış/devre dışı bırakmış ümmetine” olan şikayetiyle karşılaşmak istemiyoruz.

25-Furkan-30: Resul de şöyle der: “Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kuran’ı terk edilmiş/dışlanmış halde bıraktı.”

22.Kuran okuduğumuz için biliyoruz ki, biz Allah’ın kitabından başka hiçbir kitaptan/kaynaktan/kişiden sorumlu değiliz! Muhammed peygamber gibi sadece vahi oluna tabiyiz.

43-Zührüf-44: Bu Kur’an sana ve toplumuna bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız.

B)”ALLAH VE RESULÜNE İTAAT” AYETLERİ NASIL ANLAŞILMALIDIR?

Kuran’ın birçok yerinde “Allah ve resulüne itaat edin” şeklinde geçen ayetler vardır. (Bakınız: 47/33, 48/17, 64/12, 3/32-132, 4/13-69-80, 5/92.) Bu ayetler sanki Allah ayrı, peygamber ayrı hüküm veriyormuş gibi ya da resule itaat; onun hadislerine, sünnetine vs. itaatmiş gibi algılanıyor, nitekim bende başlarda aklımda soru işaretleri olsa da bu ayetler için böyle düşünüyordum. Ta ki Emre Dorman hocanın programına bu konuda ki ayetler hakkında derinlemesine araştırmalar yapmış hatta bunu “Kur’an ve Sünnet Ama Hangi Sünnet” adında kitap haline getiren Zeki Bayraktar hoca ile karşılaşıncaya kadar. Zeki Bayraktar hoca sağ olsun bu konuda aklımda hiç soru işareti kalmayacak şekilde konuyu derinlemesine anlattı. O yüzden benim bu konuda konuşmam doğru olmayacağından hemen programın videosunu koyayım + bu konu hakkında birde Gürkan Engin ve Sonia Cihangir’in Arapçadaki “vav” edatı hakkındaki videolarını da koyayım sizlerde kağıt kalem ve Kuran alıp anlatılanları dinleyin, araştırın.

C)BU KONUYLA ALAKALI OKUNACAK/İZLENECEK EK KAYNAKLAR

1.Emre Dorman-Allah’a Öğretilen Din (PDF) Bu kitabı kesinlikle okuyun.

2.Dine Sokulan İlavelerin, Hadislerin Uydurulma Sebepleri

3.Gürkan Engin-Buhari Analizi (Video)

4.Alkenuta Kistebi-Arz Metodu, Hadisler ve Şeytanın Avukatı Filmi

5.”Peygamber Size Ne Verdiyse Onu Alın” ayeti nasıl anlaşılmalı? (Video)

6.Ahmet Murat Sağlam-Neden Yalnız Kuran (PDF) Bu kitabı kesinlikle okuyun.

Reklamlar