Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla,

Bu durum maalesef ki her Ramazan ayı sürekli sorulan “Hocam! Sakız orucu bozar mı?” sorunsalının aralık ayı versiyonundan başka bir şey değildir. Her zaman olduğu gibi yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte “İslam dinini bilmeyen” birtakım kişiler, cemaatler, kurum ve kuruluşlar ortalığa çıkmaya ve bildiriler dağıtmaya başlıyorlar. Amaçları “Yılbaşı kutlamak haramdır/günahtır!” yalanlarıyla milleti güya doğruya sevk ederken onları cehennemden kurtarmaktır. 🙂 Bende bu yazımda “İslam’da yılbaşı ve Noeli kutlamanın haram veya günah olmadığını” tüm detaylarına kadar açıklayacağım. Yorum olarak beni eleştirenden, görüşlerini bildirenden ve varsa hatalarımı düzeltenden Allah razı olsun. 🙂

1.Öncelikle yılbaşı veya Noel kutlamak “HARAMDIR/GÜNAHTIR” diyebilmek için bunun açık bir şekilde “KURAN” ayetiyle çelişmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Kuran’da olmayan “doğum günü”, “anneler günü”, “avukatlar günü” vs. günlerinde kutlanmaması gerekir. Bu yüzden Kuranda bir şeyin olmamasına değil “yapılamayacağının” olmasına dikkat etmeliyiz. Ancak, eksiksiz (6/38-115), apaçık (36/69), korunmuş (15/9), ayrıntılı (6/114), her şeyi açıklayıcı (19/89), yeterli (29/51), en doğru yola iletici (17/9) ve TEK SORUMLU OLACAĞIMIZ (43/44) kitap olan Kuran’da böyle bir HARAM/GÜNAH yoktur! Aksine Allah’ın haram etmediği şeyleri haram edenlere çok büyük bir uyarı vardır!

7-Araf-33: De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, HAKKINDA HİÇBİR DELİL İNDİRMEDİĞİ BİR ŞEYİ ALLAH’A ORTAK KOŞMANIZI VE ALLAH HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLERİ SÖYLEMENİZİ HARAM KILMIŞTIR.

16-Nahl-116: Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü BU HELALDİR, BU HARAMDIR demeyin. Böylece Allah’a yalan yakıştırmış olursunuz. ALLAH’A YALAN YAKIŞTIRANLAR BAŞARIYA ULAŞAMAZLAR.

2.Müslümanların, 25 Aralıkta İsa peygamberin doğumu olan Noeli kutlamasında da herhangi bir sakınca yoktur. Aksine bunu haram kılmak büyük bir çelişkidir. Çünkü İsa peygamberde İslamiyet için mücadele etmiş bir peygamberdir. Dolayısıyla Muhammed peygamberin doğum gününü kutlayan Müslümanların; İsa peygamberin doğum gününü kutlamaması kendi içlerinde samimi olmadıklarına yönelik büyük bir çelişkidir. Ayrıca bu şekilde davranmak Kuran ile de çelişir, çünkü Kuran, “elçilerin birini, diğerinden ayırt etmememiz” gerektiğini söylemektedir.

2-Bakara-136: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya verilene ve tüm peygamberlere Rab’leri tarafından verilenlere inandık. ONLARIN HİÇBİRİ ARASINDA AYRIM YAPMAYIZ.” deyiniz.

3.Bazı kişiler Muhammed peygamberin Kuran’a aykırı hareket edebileceğini düşünerek şöyle bir hadis söylediğini iddia edip, yılbaşı veya Noel kutlamanın yanlış olduğunu söylüyorlar. Hadis şudur: “Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır.” Bu hadis Kuran’ın şu iki ayetiyle çelişmektedir.

a)Muhammed peygamber sadece kendisine vahyedilene uyar dolayısıyla kendisine vahyedilmemiş bir şeyi bu İslam’dır, bu dindir diyemez. Dolayısıyla yılbaşı veya Noel kutlamak haramdır da diyemez çünkü Kuran’da kendisine böyle bir şey vahyedilmemiştir.

6-Enam-50: De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. BEN, BANA VAHYEDİLENDEN BAŞKASINA UYMAM.” DE Kİ: “KÖR OLANLA, GÖREN BİR OLUR MU? YİNE DE DÜŞÜNMEYECEK MİSİNİZ?”

b)Yaratıcı bizi bilerek farklı ırklardan, kavimlerden meydana getirdi ki bu farklılıklardan meydana gelen kültürel bir kaynaşma olsun. Birlikte duran farklılıkların güzelliği bu anlamda önemlidir. Dolayısıyla bir kavme benzemek bu düzlemde iyi analiz edilmelidir. Bu kaynaşma-benzeşme Tanrının emirlerine aykırı olmamak kaydıyla neden olmasın?

49-Hucurat-13: Ey insanlar, sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi ırklara ve boylara ayırdık. Allah yanında sizin en değerliniz en erdemli olanınızdır. Allah bilendir, haberdardır.

Tüm bunları düşündüğümüzde Muhammed peygamber böyle bir şey demiş olsa bile bu sadece Tanrı’nın emirlerine aykırı yaşayan toplumları örnek almamamız gerektiğinden öteye gidemez. Dolayısıyla yılbaşı veya Noel kutlamak Allah’ın emirlerine aykırı olmadığından “Yılbaşı veya Noel kutlamak haramdır/günahtır” safsatasının dayandırıldığı bu argümanda böylelikle yine çökmektedir.

4.Bazı kişi veya cemaatler “çam ağacı süslenmesinin Türk örf ve adetlerinde yeri olmadığı” için çam ağacının süslenmemesini söyleyerek, bunu örf ve adet düzeyinde eşitleme hatasına gitmektedir. Oysa Türk Sümerolog Muazze İlmiye Çığ’a göre bu görüş yanlıştır ve çok eski Türk örf ve adetlerimizde bunların yeri vardır.

Osmanlı
1720 yılında yapılan bir şenlikte süslenmiş ağaç, “Nahıl”, Osmanlıda yaygın bir gelenekti.

5.Bazı kişiler, “Hristiyanlar, kurban kesiyor mu ki bizde Noel kutlayalım!” diyerek kendi içlerinde maalesef çelişkinin nirvanasına varmaktadır. Bunun sebebi de Noel veya yılbaşının “Hristiyanlara” özgü bir “dini” bayram olduğunu düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Oysa ki Noel’in, bizde Muhammed peygamberin doğum gününü kutlama versiyonun İsa şekli olduğunu, yılbaşı kutlamasının ise hiçbir ülkenin/dinin/ırkın tekelinde olmayan bir kutlama olduğunu yukarıda defalarca açıkladık. Velev ki böyle olmasa bile “Kuran’a aykırı olmadığı” sürece kutlayabilirsiniz.

6.Ayrıca “Kuran’a aykırı sözde bir İslam dini” anlatmalarından ötürü kendilerinin görüşlerinin tamamına katılmasam da, ülkemde İslam dinini bilmeyen insanlarca bu kişilere çok rağbet olduğundan bu kişilerinde “yılbaşı ve Noel kutlamanın haram/günah olmadığı” yönündeki görüşlerini de sunmak isterim!

7.Son olarak şunları söyleyerek yazımı sonlandırmak istiyorum. Yılbaşını veya Noel’i Allah’ın “tüm zamanı” kapsayan emirlerine aykırı olmadığı sürece yani içki içmeyerek, zina yapmayarak, kumar oynamayarak, israflar da bulunmayarak vs. kutlamanız da herhangi bir sakınca yoktur. Yukarıda da ifade ettiğim gibi yılbaşına veya Noel’e “karşı” olmanın hiçbir kültürel, dini, sosyal veya bilimsel mantığı yoktur! Lütfen İslam ile alakası olmayan kişi ve kaynaklara itibar etmeyiniz, sadece Kurana bakmanız yeterlidir. Selamlar ve şimdiden mutlu yıllar. 🙂

7-Araf-3: Rabbinizden size indirileni izleyin, O’ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!

43-Zuhruf-44: Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ONDAN HESABA ÇEKİLECEKSİNİZ.

Reklamlar